Introduktion & handledning

Bli trygg i din yrkesroll och få plats att växa inom Folktandvården Gävleborg.

Senior tandhygienist handleder sin kollega

Plats att växa!

När du är ny på jobbet ska du få den trygghet du behöver. Därför har vi ett individuellt introduktions- och handledningsprogram som ger dig en bra grund inför din kommande utveckling hos oss. Oavsett om du är nyutexaminerad eller har några år i yrket ger vi dig plats att växa!

Introduktionen sträcker sig över 12 månader för dig som är tandsköterska, tandhygienist eller tandtekniker, och 24 månader för dig som tandläkare.

Din introduktion börjar med ett introduktionssamtal med din chef. Ni diskuterar din introduktionstid och lägger upp en gemensam planering. Efter några veckor kommer ni att ha ett första uppföljningssamtal, som följs upp efter 6-8 månader av ett vårduppföljningssamtal. Tanken med samtalen är att skapa en tydlighet samt trygghet för dig som nyanställd.

Hos oss går du ett utbildningspaket anpassat utifrån din yrkesroll. Vissa utbildningar riktar sig till alla nyanställda, där du bland annat får lära dig mer om Folktandvården Gävleborg, vårt arbetssätt och vårt journalsystem. Utöver det erbjuder vi utbildningar som belyser tidsbokning, rutiner och
riktlinjer, frisktandvård och kundbemötande.

Vi erbjuder handledning till VFU-studenter, LIA-studenter och nyanställda och/eller nyutexaminerade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.

Hos oss är ingen handledning den andra lik. Den utgår ifrån dina behov och förutsättningarna på den klinik där du anställts eller gör din praktik. Allt sammantaget säkerställer att du utvecklas i din yrkesroll och som medarbetare hos oss.

Vi har utbildade handledare och ett strukturerat program för alla yrkeskategorier, som säkerställer att du får gå igenom alla typer av moment och behandlingar.

För tandläkare med svensk legitimation löper handledningen över 24 månader. För tandhygienister och tandsköterskor löper handledningen och introduktionen över 12 månader. Praktisk tjänstgöring till svensk legitimation löper över 6 månader.

Tandvård Barn

Karriärvägar

Vi ger dig chansen att utöka din kompetens och välja olika karriärvägar.

Tandvård Barn

Förmåner

För oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra, trivs och växer.

Hitta din plats hos oss!

Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större.

BildText2Kolumner
Vill du veta mer?

Har du frågor kring introduktion eller handledning?

Ställ dem till oss

Bild på en kortläsare
Träffa våra medarbetare!

Möt Sabah, Nona, Gustav, Parichehr, Hanna och många fler av våra medarbetare.

Läs om deras resa

Om Folktandvården

Folktandvården Gävleborg är ett regionägt bolag med runt 430 medarbetare. Vi har 19 kliniker på 13 orter. Vi har specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti, orofacial medicin och odontologisk radiologi.

Våra kliniker