Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan innehåller vår tillgänglighetsredogörelse där vi bland annat informerar om vilka brister som finns, hur vi tänkt åtgärda dem samt hur du ska göra för att rapportera brister.

Vi strävar efter att alla ska ha möjlighet att använda vår webbplats och att uppfylla de krav på tillgänglighet som anges i de officiella riktlinjerna.

Här hittar du mer information om riktlinjerna (extern länk, öppnas i eget fönster). Länk till annan webbplats.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är till stor del tillgänglig men uppfyller i dagsläget inte samtliga krav.

Följande brister finns som ger problem att använda webbplatsen utan eller med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende:

 

Övrigt:

 

Webbplatsen testades senast 2020-09-16

Vad planerar vi att göra för att åtgärda problemen?

 

Hur har webbplatsen testats?


Om du har problem att använda webbplatsen

Kontakta oss om du behöver få material i annat format eller om du vill lämna synpunkter eller rapportera in problem som du upptäckt.
Du når oss via e-post på ftv@regiongavleborg.se

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Här hittar du deras kontaktuppgifter (extern länk, öppnas i eget fönster) Länk till annan webbplats..