Topp bild

Från lärling till specialist

Möjligheterna är många för dig som vill jobba inom tandvården. Det finns flera yrken med olika karriärvägar och utbildningar.

Man med väska

Plats att växa

Vi har ett introduktions- och handledningsprogram som ger dig en bra grund inför din kommande utveckling hos oss.

Man med väska

Möt våra medarbetare

Få veta mer om deras vardag på kliniken, varför de valde att jobba med tandvård och hur deras resa inom bolaget sett ut.

Specialisttandvården anordnar en populär seminarieserie inom aktuella odontologiska ämnen.

Vi vill att alla medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi våra medarbetare möjligheten att växla semesterdagstillägget till ledig tid.

Vi är en hälsofrämjande arbetsplats och alla medarbetare får 3 500 kr/år i friskvårdspeng till valfri friskvårdsaktivitet.

Lediga jobb

Välkommen att söka eller skicka in en spontanansökan.

Vi ger dig flera möjligheter

Tandvård Barn

Sommarjobb

Ta chansen att lära känna Folktandvården Gävleborg och knyta kontakter för framtiden!

Tandvård Barn

Svensk legitimation

Är du tandläkare med examen från ett land utanför EU/ESS eller i Polen?

Tandvård Barn

Jobba som lärling

Lärlingsprogrammet är till för dig som nyligen har gått ut gymnasiet och vill prova på att jobba inom tandvården.

Tandvård Barn

Flera karriärvägar

Vi ger dig chansen att utöka din kompetens och välja olika karriärvägar.

Tandvård Barn

LIA och praktik

Vi tar emot studenter som vill göra praktik eller LIA på någon av våra kliniker.

Tandvård Barn

Prova på-dagar

Ta oss på pulsen! Boka in prova-på-dagar på några av våra kliniker och få en bild av hur det är att jobba hos oss.

BildText2Kolumner

Odontologiska seminarier

Specialisttandvårdens seminarieprogram tar upp aktuella och angelägna odontologiska ämnen. Seminarierna vänder sig till medarbetare och privata aktörer som är verksamma i Gävleborg.