Leverantörsfakturor

Fakturahantering för dig som leverantör.

Vi tar endast emot e-faktura

Alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Här kan du läsa mer om olika sätt att skicka e-faktura till oss.

Folktandvården Gävleborg kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Som leverantör behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Fråga er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

Den elektroniska ID-adressen i PEPPOL är: 0007:5567021836

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst, Visma. Visma Proceedo samarbetar med ett antal operatörer som kan leverera passande alternativ att skicka e-faktura till Folktandvården Gävleborg. I nuläget ingår följande operatörer i Standardkanalen; InExchange, Pagero, Crediflow, Basware, Tieto, Evry, Bankgirocentralen, Visma SPCS, Lexmark/Kofax (Fakturaportalen).

GLN nr: 7350077800007

Som leverantör bjuds du in och kan själv registrera och skapa din e-faktura i Folktandvårdens fakturaportal, Visma Proceedos Leverantörsportal.

Kontakta ekonomiftv@regiongavleborg.se för att ansluta ditt företag som användare. Ange ditt organisationsnummer, företagsnamn samt mailadress till kontaktperson.

Kontaktpersonen får sedan ett e-postmeddelande från Visma Proceedo med en länk och instruktioner för registrering i leverantörsportalen.

Fakturan ska alltid innehålla en femsiffrig nummerkod som visar beställarenhetens kostnadsställe. Den femsiffriga koden läggs i fältet ”Er referens”.

Kontaktperson ska inte anges tillsammans med fakturareferens, men kan anges i fakturatexten.

Betalningspåminnelser skickas med e-post till ekonomiftv@regiongavleborg.se.

Har du frågor om fakturahanteringen? Då är du välkommen att kontakta oss.

E-post: ekonomiftv@regiongavleborg.se

Telefon: 026 - 53 11 09