Hållbarhet

För oss och kommande generationer.

Hållbara livsvillkor i fokus

Som hälsoföretag vill vi att människor ska leva ett gott liv i en god miljö. Därför har vi som mål att tänka hållbart i alla beslut och processer.

De globala målen

Vi utgår från de 17 globala hållbarhetsmål som världens länder har kommit överens om. Alla är naturligtvis lika viktiga, men vi har valt att just nu fokusera på fyra av de mål där vi tror att vi kan göra störst skillnad.

 • God hälsa och välbefinnande.
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 • Minskad ojämlikhet.
 • Hållbar konsumtion och produktion.

I vår hållbarhetsredovisning Pdf, 5.1 MB. kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet i fokus.

Vi är miljöcertifierade

Alla arbetsplatser hos Folktandvården Gävleborg är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 som fastställer ett strukturerat arbetssätt för en hållbar utveckling

Vi följer dessutom Region Gävleborgs miljöpolicy som säger att:

 • Vi medverkar till en miljömässigt långsiktigt hållbar utveckling
  med ökad livskvalitet i Gävleborgs län.
 • Vi ska vara klimateffektiva, resurseffektiva och hälsofrämjande.
 • Vi strävar efter att välja tekniska, ekonomiska och hälsofrämjande
  lösningar med största möjliga miljöhänsyn.
 • Vi ska uppfylla lagar och krav samt vara föregångare i vårt
  miljöarbete och kontinuerligt minska vår miljö- och
  klimatpåverkan.