Visselblåsning

Har du misstankar om missförhållanden inom Folktandvården Gävleborg? Berätta för oss.

När allt inte står rätt till

Har du misstankar om missförhållanden inom Folktandvården Gävleborg? Berätta för oss.

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden. Här kan du rapportera in misstankar om jäv, mutor eller tjänstefel. Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation.

Berätta om misstankar om missförhållanden Länk till annan webbplats.