Röntgen

Röntgen på allmäntandvårdsklinik

Röntgen inom tandvården

När du röntgas i samband med en undersökning är det bara området som undersöks som träffas av röntgenstrålningen.

Röntgenapparaten strålar bara när behandlaren trycker på knappen och när bildtagningen är klar är det ingen strålning kvar, varken i patienten eller rummet. Stråldosen som används vid röntgen av tänder och huvud är mycket låg och risken för foster bedöms som obefintlig.

Fyra röntgenundersökningar

Intraoral röntgen är den vanligastetandröntgenundersökningen i Sverige. Det används för att tidigt upptäckakaries, tecken på tandlossningssjukdomoch andra sjukdomar i munhålan. Röntgenstrålningen fångas upp av en bildmottagare som placeras i din mun. Du får en halskrage under hakan somskydd mot röntgenstrålningen.

Panoramaröntgen är en översiktsbildpå tänder, käkar och omgivande strukturer. Det används vid större terapiplaneringar för att få en helhetsbild.

Kefalografi är röntgenbilder som avbildarkäkar antingen i profil eller frontalt och används vanligtvis vid tandreglering eller inför kirurgisk planering.

CBCT (Dental tomografi) används för attavbilda en volym av käken, det vill säga en tredimensionell bild. Det kan till exempelanvändas inför implantatutredningar.

Låg stråldos

Oavsett vilken röntgenundersökning som utförts på dig, så är stråldosen låg. I förhållande till den naturliga bakgrundsstrålningen från rymden, vår egen kropp och från marken motsvarar:

  • En intraoral röntgenbild ungefärsamma stråldos som 1/2 dygns naturligbakgrundsstrålning.
  • En panoramaröntgen cirka 1 veckasnaturlig bakgrundsstrålning.
  • En undersökning med CBCT av käken cirka1-2 månaders naturlig bakgrundsstrålning.

Det är viktigt att komma ihåg att nyttan med röntgenundersökningen alltid ska överstiga risken. Därför görs alltid en individuell bedömning för dig som patient om röntgenbildenär nödvändig.

Prata gärna med din tandläkare eller tandhygienist om du har frågor.

Bild på en kortläsare

Tandvårdsrädsla

Känner oro eller rädsla att gå till tandläkaren? På 1177 finns tips och råd för barn och vuxna som är rädda för att besöka tandläkaren.

Tandvårdsrädsla hos barn Länk till annan webbplats.

Tandvårdsrädsla hos vuxna Länk till annan webbplats.