Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd är ekonomiska bidrag som gör det billigare att gå till tandläkaren.

Har du rätt till tandvårdsstöd?

Du som är registrerad hos Försäkringskassan har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 24 år. Därefter ska du betala tandvården själv. Då kan du få statligt tandvårdsstöd.

Om du har särskilda behov av tandvård kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region. För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.

Läs mer om tandvårdsstöd hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Det statliga tandvårdsstödets tre delar

Det allmänna tandvårdsbidraget har två nivåer, som utgår från hur gammal du är.

  • 25-29 år och över 65 år: 600 kronor per år
  • 30-64 år: 300 kronor per år

Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning för din tandvård. Du får bidraget den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år. Bidraget dras av när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Din tandläkare eller tandhygienist får sedan ersättning från Försäkringskassan.

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Det är din tandläkare som hanterar detta med Försäkringskassan så du behöver inte göra något själv.

  • Upp till 3 000 kronor: Du betalar fullt pris.
  • 3 001-15 000 kronor: Du får 50 procent av referenspriset.
  • Över 15 000 kronor: Du får 85 procent av referenspriset.

När en åtgärd som ingår i skyddet är registrerad hos Försäkringskassan påbörjas ersättningsperioden. Så snart summan överstiger 3 000 kronor, enligt referenspriset, börjar högkostnadsskyddet gälla.

Vad är referenspriset?

Alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet har ett så kallat referenspris. Det är ett fast pris bestämt av staten och ligger till grund för ersättning inom högkostnadsskyddet.

Om du har en sjukdom som påverkar tänderna så kan du ha ett ökat behov av förebyggande tandvård. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Läs mer om särskilt tandvårdsbidrag på 1177 Länk till annan webbplats..

Tandvård Barn

Tandvårdskort ger lägre pris

Du kan få särskild hjälp med tandvård i hemmet och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Tandvård Barn

Teckna tandvård till fast pris

Teckna frisktandvårdsavtal och får tandvård till ett fast pris. Det är ett bra sätt att undvika oväntade kostnader.