Tandvårdskort

För dig som är skör eller har funktionsnedsättning.

Kompisar hänger tillsammans

Tandvårdskort ger lägre pris

Du som är äldre eller har funktionsvariationer och stort behov av omsorg kan ha rätt till ett så kallat tandvårdskort. Kortet ger dig nödvändig tandvård till samma pris som när du besöker sjukvården.

Du kan få särskild hjälp

Med ett tandvårdskort får du rätt till nödvändig tandvård. Det innebär att du får hjälp med tänder och munhåla så att du kan tugga och äta utan större problem. Även tandvård som lindrar smärta och obehag i munnen ingår.

Avgiften är densamma som vid läkarbesök. Högkostnads- och frikort gäller.

Du har rätt till nödvändig tandvård om:

Med tandvårdskortet har du dessutom rätt att få ett kostnadsfritt besök av tandvårdspersonal för en enklare bedömning av din munhälsa.

Du behöver ett intyg

För att få ett tandvårdskort behöver du ett intyg. Så här gör du för att få ett intyg:

  • Du som bor på särskilt boende - vänd dig till boendets sjuksköterska.
  • Du som bor i gruppboende eller serviceboende - vänd dig till biståndshandläggaren på din kommun.
  • Du som har hemtjänst - vänd dig till biståndshandläggaren på din kommun.

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Beställarenheten Länk till annan webbplats. i Gävle, tel: 026- 15 57 26 eller 026-15 58 20.

Äldre och personer med sjukdom eller funktionsnedsättningar kan få tandvårdsstöd från regionen. Munhälsobedömning är kostnadsfri, men för annan tandvård betalar man samma avgift som för ett vanligt sjukvårdsbesök och får samma högkostnadsskydd som för annan hälso- och sjukvård.

Stödet omfattar individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel, exklusive enklare hjälpmedel, samt nödvändig tandvård.

Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats.

Du som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en närstående eller hemtjänst kan ha rätt till så kallad nödvändig tandvård.

Nödvändig tandvård innebär att du får tandvård som gör att du slipper smärta och obehag i munnen, kan tugga och har en god munhälsa. När du besöker tandvården betalar du samma besöksavgift som inom hälso- och sjukvården. Om du har frikort eller är äldre än 85 år är besöket kostnadsfritt.

Det är i första hand kommunens biståndshandläggare som fattar beslut och utfärdar ett tandvårdsintyg till dig om du har rätt till den här delen av tandvårdsstödet. Intyget kan skrivas ut av chef för särskilt boende, ansvarig sjuksköterska eller läkare.

Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats.

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som ett led i sjukdomsbehandlingen. Du kan till exempel behöva tandvård för infektioner i käken inför en cancerbehandling eller transplantation, ha extrem tandvårdsrädsla eller grava frätskador på tänderna efter tidigare ätstörningssjukdom. För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården. I vissa fall krävs även tillstånd från regionen.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats.

Bild på en kortläsare

Tappa inte kontakten

När du blir äldre möter dina tänder nya utmaningar. Kroppen förändras och du kanske börjar använda mediciner som påverkar munhälsan. Därför är det viktigt att du fortsätter besöka oss regelbundet..

Tandvård för äldre

Bild på en kortläsare

Behandlas du för en sjukdom?

Då kan du ha rätt till subventionerad tandvård.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats.