Förebyggande hemtandvård

Publicerad:

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nyhetsbild

Folktandvården Gävleborg startar ett projekt i förebyggande hemtandvård tillsammans med Hofors kommun. Detta är projektets första fas och blir projektet lyckat är målet att sprida arbetssättet till alla boenden och hemtjänst i kommunerna i regionen.

Bakgrund

Bakgrunden till satsningen är att personal på SÄBO och i hemtjänst har svårt att komma till kliniken med sina brukare. Även närstående har svårt att följa med och andelen uteblivande inom den här gruppen är hög. I en strävan att förbättra hälsan ser vi därför behov av att utveckla nya arbetssätt. Vi behöver en gemensam lösning för att uppnå lika vård för de här patienterna.

– Vi vill skapa jämlik vård och öka hälsan för våra utsatta patienter med tanken kring att dessa

patienter bör behandlas så nära hemmet som möjligt, berättar Pernilla Hedberg, Folktandvården Gävleborg och projektledare för satsningen.- Vi ser det positivt att minska transporter och ledsagning till tandvårdskliniker, säger Cissi Hedvall, äldreomsorgschef i kommunen.

Att insatsen kan ges i hemmet av undersköterskor som de redan är väl bekanta med skapar trygghet för våra brukare. Personalen är positiv till kompetensutvecklingen och ser fram emot nya arbetsuppgifter. Verksamheten tycker att det är glädjande att kunna bidra till ökad munhälsa och förhoppningen är att minska ohälsa relaterad till dålig munhälsa.

Projektstart under hösten

Projektet startade redan under hösten där vi arbetat med att attrahera medarbetare på boendet och i hemtjänst till att gå den tilltänkta tandvårdsutbildningen för att kunna utföra förebyggande hemtandvård.

Utbildningsinsatsen görs i början av 2023 där medarbetarna som väljer att gå får en odontologisk fördjupning i att lära sig professionell teknik för rengöring av munhåla. Man får lära sig se avvikelser i en frisk mun och hur olika tandkonstruktioner i munnen kan se ut. Redan från början när patienten skrivs in får man en trygghet och vet vilka behov just den personen har av förebyggande hemtandvård och kan slå larm direkt till tandvården när det behövs.

– De munhälsobedömningar vi gör idag kommer att fortsätta som tidigare, berättar Pernilla. Men genom att komma igång med munvården direkt ger vi de bästa förutsättningar för att de boende ska få behålla både sin munhälsa, men också sin hälsa. Vi kommer kontinuerligt att ha digitala uppföljningar för att se vilka behov av ytterligare utbildning som kan behövas.

Revolutionerande arbete

För undersköterskor som arbetar på boende eller i hemtjänst kommer satsningen att betyda att de kan göra ett revolutionerande arbete. Det här är det första i sitt slag i Sverige och tillsammans kan vi skapa kompetensutveckling när det gäller omhändertagande av munnen för de sköra patienterna.

– Vi tänker oss att vi kommer att behöva två undersköterskor på varje boende och tre undersköterskor i hemtjänsten, fortsätter Pernilla. Nu sår vi ett frö som vi hoppas kommer att ge ringar på vattnet där vi kan fortsätta hjälpas åt i hela Gävleborg och där både Folktandvården och regionens kommuner tillsammans hjälps åt att uppfylla vårt ansvar och uppdrag kring dessa sköra patienter.- Projektet har tagits väl emot bland personalen, säger Cissi och flera har anmält intresse för uppgiften.

Kontakt

Pernilla Hedberg
klinikchef och projektledare
070 – 234 41 48

Cissi Hedwall
socialchef, Hofors kommun
070 – 492 20 60

Senast ändrad: