Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Ordlista

Sök efter ett specifikt ord eller bläddra i bokstavsordning


A

Abonnemangstandvård

Heter Frisktandvård hos Folktandvården. Regelbunden tandvård till fast pris under tre år. Du får regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård. Du får ett eget friskvårdsprogram med råd om hur du kan förbättra din munhälsa.

Allmäntandvård

En stor och mycket viktig del av vår verksamhet bedrivs på allmäntandvårdsklinikerna. Allmäntandvården erbjuder bred kompetens och det är denna vård du oftast kommer i kontakt med. Den ansvarar för den regelbundna tandvården och tandhälsovård i alla åldrar.

Amalgam

Fyllningsmaterial. En legering av i huvudsak silver, tenn och kvicksilver.

Amalgam får enligt lag inte längre användas inom tandvården. Inte för att det innebär någon hälsofara vid användning i munnen, utan att man vill undvika att kvicksilver till slut hamnar i naturen.

Analgetika

Smärtstillande preparat.

Anestesi

Bedövning.

Antibiotika

Bakteriedödande preparat, exempelvis penicillin.

Apikalt

Vid rotspetsen.

Aplasi

När man saknar anlag för en eller flera tänder från födseln, vilket gör att vissa tänder aldrig kommer att växa fram.

Approximalt

Mellan tänderna.

Approximalyta

Tandytorna mellan tänderna.

ATB

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB, är ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för vuxna. Beroende på hur gammal du är kan du få 300 kr eller 600 kr per år.

Är du mellan 23-29 år är bidraget 600 kr/år, mellan 30-64 år är bidraget 300 kr/år och från och med det år man flyttar 65 är bidraget 600 kr/år.

Bidraget kan även sparas i max ett år och då kan du alltså utnyttja två års bidrag, sammanlagt max 1 200kr.

Tillgodohavandet fylls på med de belopp som du är berättigad till den 1 juli varje år.

Avtryck

Avgjutning av tandbågen med avtrycksmaterial.


B

Behandlingsplan

Skriftlig plan för omfattande tandvård som bland annat innehåller diagnos, prisuppgift och alternativa behandlingsförslag. Tandvård brukar kallas för omfattande när man till exempel behöver kronor eller bryggor.

Bettfysiologi

Läran om tuggsystemet.

Bettskena

Avtagbart plastskydd som avlastar och skyddar tänderna om man gnisslar eller pressar ihop dem medan man sover. Skenan kan även motverka spänningar i käken, huvudet, halsen och nacken.

Bro

En ersättning för en eller flera saknade tänder. Kallas även brygga. Konstruktionen fungerar som en "bro" över tandluckan och går inte att ta av.

Bron kan vara av guld, porslin, titan eller plast och fästs på närliggande tänder eller implantat.

Bruxism

Tandgnissling och tandpressning.

Brygga

Detsamma som bro.

Buckalt

Tandyta som vetter mot kinden.


C

Canin

Hörntand, tand nummer tre räknat från mitten av tandraden.

Carisolv

Gelé som används för att lösa upp karies.

Cement
 1. Det yttersta lagret på tandens rot.
 2. Material för att sätta fast olika typer av konstruktioner, t ex broar.
Cervikalt

Vid tandhalsen.

Composit

Glaspartikelförstärkt tandfyllningsmaterial av plast


D

Delprotes

Partialprotes, avtagbar protes, som ersätter förlorade tänder. Fästs vid de kvarvarande tänderna med klamrar.

Dental

Kommer från ordet dent, som betyder tand.

Dentin

Tandben, den något mjukare inre delen av tanden och som är täckt av emalj.

Depurera

Tandstensborttagning.

Distalyta

Tandyta som vetter bakåt.


E

Emalj

Det hårda yttre skiktet på tandens synliga del, den så kallade kronan. Kroppens hårdaste vävnad.

Endodonti

Innefattar diagnostik, behandling och förebyggande av sjukdomar i tandens pulpa och omgivande vävnader. Rotbehandling.

Endodontist

Specialisttandläkare som arbetar med komplicerade och avancerade rotfyllningar och andra rotbehandlingar.

Eruption

När en ny tand tränger fram. Ordet kommer av verbet eruptera.

Estetisk tandvård

Kosmetisk tandvård, behandlingar som förbättrar tändernas utseende, till exempel genom blekning.

Excavera

Avlägsna karies ur en tand.

Extraktion

Betyder att en tand dras ut.


F

Fissurer

Fåror i tanden, vanligast på tuggytor. Om fårorna är djupa samlas det lättare bakterier i dem vilket kan göra att man på sikt kan få hål i tuggytorna.

Fissurförsegling

När fårorna eller groparna i tandens tuggytor täcks med en tunnflytande plast för att utestänga bakterier och därmed förebygga karies.

Fixtur

Detsamma som implantatskruv.

Fluor

Grundämne som stärker tänderna. Finns som tillsats i bland annat tandkräm, tabletter och tuggummi.

Fluoridlösning

Lösning som innehåller fluor. Kan användas för munsköljning eller penslas på tänderna i syfte att stärka tänderna.

Frisktandvård

Folktandvårdens namn för abonnemangstandvård. Regelbunden tandvård till fast pris under tre år. Du får regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård. Du får ett eget friskvårdsprogram med råd om hur du kan förbättra din munhälsa.

Frisktandvårdsavtalet

Ett avtal mellan dig och oss på Folktandvården i Gävleborg. Avtalet löper under tre år och bland annat ingår undersökning, förebyggande tandvård och akut tandvård. Du vet alltid vad dina besök hos oss kommer att kosta och är garderad mot oförutsedda utgifter.

Front(en)

Framtänder.

Fruktos

En sockerart (kolhydrat) som finns i frukt.

Fyllning

Tandfyllning, kallas ofta "lagning". Ersättning av förlorad tandsubstans.


G

Gingivit

Tandköttsinflammation.

Glasjonomer

Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast, som avger fluor.

Glukos

En sockerart (kolhydrat), som även kallas druvsocker.

Guld

Metall som används till fyllningar, kronor och broar.

Guttaperka

Gummimaterial som används vid rotfyllning.


H

Halitosis

Dålig andedräkt.

Helprotes

Så kallade "löständer" som behövs om alla tänder saknas. En helprotes är avtagbar.

Högkostnadsskydd för tandvård

Ett statligt ekonomiskt stöd för höga tandvårdskostnader. Ju högre kostnader desto större ekonomiskt stöd kan du få. Det är inte alltid den faktiska kostnaden ligger till grund för vilken summa som får räknas in i högkostnadsskyddet, i stället baseras beloppen på statliga så kallade referenspriser.


I

Implantat

Tandfixtur (titanskruv) för fastsättning i under- eller överkäken

Implantatbro

Käkbensförankrad bro (KFB-bro) som är förankrad i käkbenet med implantat.

Implantatskruv

Fixtur, skruvar av titan som opereras in i käkbenet och som nya konstgjorda tänder eller broar fästs vid.

Incisiv

Framtand. Tand nummer ett och två räknat från mitten av tandraden.

Infektion

Intrång av mikroorganismer i kroppsvävnad. Ger ofta inflammation.

Inflammation

Aktiverat immunförsvar. Ger svullnad, rodnad, smärta, temperaturhöjning och nedsatt funktion.

Initialkaries

Kritkaries, första stadiet av karies som är ytligt och bara berör emaljen. Har ett kritliknande utseende. Kan läka ut av sig själv.

Interdentalborste

Mellanrumstandborste, liten borste för rengöring mellan tänderna.

Interdentalt

Utrymmet mellan tänderna.


J

Jacketkrona

Äldre benämning på krona i porslin.


K

Karies

Sjukdom som orsakar hål i tänderna.

Kariologi

Läran om kariessjukdomar.

Keram

Tandfyllningsmaterial eller kronmaterial av keramik.

KFB-bro

Detsamma som implantatbro.

Klinisk bettfysiologi

Störningar och smärttillstånd i tuggsystemet.

Klorhexidin

Bakteriedödande medel som kan användas för att skölja rent i munnen.

Kofferdam

Gummiduk som sätts fast runt tanden för att hålla torrt så att inte saliv läcker in under en behandling.

Komposit

Tandfärgat glaspartikelförstärkt tandfyllningsmaterial av plast.

Kosmetisk tandvård

Detsamma som estetisk tandvård.

Kritkaries

Detsamma som initialkaries.

Krona
 1. Den del av tanden som normalt syns i munnen. Består av emalj, dentin och pulpa.
 2. Konstgjord krona, till exempel av guld eller porslin, som används som ersättning för en skadad tand.
Käkben

Över- och underkäken som tänderna sitter fast i.

Käkkirurg

Specialisttandläkare som genomför operationer i käken.


L

Laminat

Tunt porslinsskal som sätts fast på skadade eller fula tänder.

Lingualt

Tandyta som vetter mot tungan.

Lokalanestesi

Bedövningsmedel som ges lokalt för att bedöva ett begränsat område.

Lustgas

Dikväveoxid. Används bland annat i lugnande och smärtstillande syfte vid tandbehandling.


M

Mesialyta

Tandyta som vetter framåt mot angränsande tand.

Mjölktänder

Primära tänder, barnens första tänder, som tappas och byts ut från cirka fem till fjorton års ålder.

Molar

Kindtand, oxeltand, tänderna nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.

Munhälsobedömning

En enkel undersökning av tänderna, tandköttet och resten av munnen som visar om man behöver tandvård eller om munnen behöver rengöras bättre.

Munslemhinna

Täcker hela munhålan, tandköttet, gommen och munbotten.


O

Ocklusalt

Tandens tuggyta.

Ocklusion

Yta där över- och underkäkens tänder möts.

Odontologi

Läran om tänderna och deras sjukdomar.

Odontologisk radiologi

Röntgenundersökning av tänderna, käkarna och ansiktet.

Omgörningsgaranti

Garanti som innebär att en behandling vid behov görs om utan att man behöver betala för behandlingen en gång till.

Oral kirurgi

Operation i munhålan.

Oral medicin

Diagnostik och behandling av mun- och slemhinnebesvär.

Oral protetik

Omfattar ersättning av förlorad mjuk- och hårdvävnad i munhålan (kronor, broar, proteser m m).

Orofacial Medicin

Inom Orofacial Medicin finns fördjupade kunskaper om långvariga eller svårare allmänna sjukdomstillstånd samt om den åldrande patientens speciella tandhälsotillstånd.

Ortodonti

Tandreglering, som innebär behandling av tänder som står fel.

Osteit

Inflammation i benvävnad, se även periapikal osteit.

Oxeltand

Detsamma som molar.


P

Parodontit

Infektion i tandens stödjevävnad som orsakar tandlossning.

Parodontologi

Läran om tandlossningssjukdomarna. Specialisttandläkaren inom området kallas parodontolog.

Partialprotes

Detsamma som delprotes.

Pedodonti

Barn- och ungdomstandvård. Specialisttandläkaren inom barntandvård kallas pedodontist.

Periapikal osteit

Inflammation i benvävnaden runt rotspetsen, se även osteit.

Permanenta tänder

De bestående tänderna som kommer efter mjölktänderna. 32 st.

pH-värde

Surhetsgrad. Av betydelse för tändernas livsmiljö.

Plack

Bakteriebeläggning på tänderna.

Porslin

Används bland annat som fyllning och krona eller som fasadmaterial i krona eller bro.

Premolar

Främre kindtand. Tand nummer fyra och fem räknat från mitten av tandraden.

Primära tänder

Detsamma som mjölktänder. 20 st.

Profylax

Förebyggande tandvård.

Protein

Äggvita, finns i kött, fisk, ägg med mera.

Protes

Konstgjord ersättning av kroppsdel. Tandproteser kan vara fasta: broar och kronor, eller avtagbara: delproteser och helproteser.

Protetik

Läran om konstgjorda tandersättningar såsom krona/bro, proteser, implantat med mera. Specialisttandläkare inom området kallas protetiker.

Pulpa

Den innersta delen av tanden som består av bindväv, blodkärl och nerver.

Pulpit

Inflammation i pulpan som kan göra att man får tandvärk.


R

Referenspriser

De priser som ligger till grund för hur stor summa som får räknas in i högkostnadsskyddet för tandvård. Beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Rot

Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.

Rotfraktur

En spricka i tandroten, se rot.

Rotfyllning

Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.

Rotkanal

Kanaler i tandens rot som innehåller pulpa.


S

Sackaros

Vanligt socker. Innehåller näring som gör att bakterierna i munnen bildar syra. Syran är skadlig för tänderna.

Sedererande

Lugnande.

Sekundärkaries

Karies i anslutning till en fyllning eller krona.

Skalfasad

Se laminat.

Smile line

Överläppens nedre del över tandraden.

Sorbitol

Sötningsmedel som inte är skadligt för tänderna.

Specialisttandvård

Tandvård som utförs av tandläkare som har en omfattande specialistutbildning inom sitt område, till exempel bettfysiologi. Du behöver en remiss från allmäntandvården för att få komma till en specialisttandläkare.

 • Klinisk bettfysiologi (störningar och smärttillstånd i tuggsystemet)
 • Odontologisk radiologi (röntgenundersökningar av käkar och ansikte)
 • Käkkirurgi
 • Oral protetik (kronor, broar, proteser m.m.)
 • Ortodonti (tandreglering)
 • Parodontologi (tandlossningssjukdomar)
 • Pedodonti (specialisttandvård för barn och ungdom)
Statligt tandvårdsstöd

Ekonomiskt stöd till vuxna som består av två delar: Allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för tandvård.

STB

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, är ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för undersökning eller förebyggande vård för den som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att man har risk för försämrad tandhälsa.

Sutur

Stygn för att dra samman sårkanter vid till exempel operation eller skada.

Syraattack

Syraangrepp på tandytan. Syran bildas när munnens bakterier bryter ner socker till syra.


T

Tandben

Detsamma som dentin.

Tandfyllning

Detsamma som fyllning.

Tandgnissling

När tänderna gnids mot varandra. Sker nattetid och omedvetet.

Tandhygienist

Legitimerad yrkesgrupp som gör undersökningar och tandhälsokontroller. Tandhygienisten ställer diagnos om karies- och tandlossningssjukdomar och bedömer då om patienten har behov av behandling för karies eller tandlossning.

Tandhygienister informerar om hur man förebygger tandsjukdomar och ger råd om munhygien och kost. Yrkesgruppen arbetar mycket med förebyggande tandhälsovård i olika sammanhang.

Tandköttsficka

En några millimeter djup ficka mellan tandkött och tand.

Tandlossning

Parodontit, när man tappar tänderna. Orsakas av en infektion i tändernas fäste i käken.

Tandläkare

Legitimerad yrkesgrupp som har utbildning för att undersöka och behandla sjukdomar och skador i tänderna, munhålan och i käkområdet. De har också rätt att ställa diagnoser och skriva ut vissa läkemedel.

Tandnerv

Nervtrådar i tandens inre (se pulpa) som leder nervsignaler vidare till hjärnan.

Tandpressning

När man biter ihop hårt och gnider tänderna mot varandra. Se tandgnissling.

Tandreglering

Behandling med tandställning av tänder som till exempel vuxit snett eller sitter för tätt. Kan också behövas om man har kraftigt under- eller överbett.

Tandregleringsapparatur

Tandställning, avtagbar eller tillfälligt fäst konstruktion på tänderna, som används för att kunna flytta på tänderna eller påverka käkarnas placering.

Tandskydd

Avtagbar skena i mjuk plast som skyddar tänderna under idrott.

Tandsköterska

Yrkesgrupp som främst arbetar med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation, samt assisterar tandläkare vid undersökningar och behandlingar.

Tandsten

Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.

Tandställningsfel

När tänderna är felplacerade i käkbenet.

Tandtekniker

Yrkesgrupp som på laboratorium framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

TLV, Statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden.

Titan

Metall som bland annat används vid implantatbehandling.

Titanskruv

En skruv som till exempel ersätter en förlorad rot, och som växer samman med käkbenet. Används i implantat.

TLV

Detsamma som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Täckprotes

En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.


U

Uppsökande tandvård

Gratis munhälsobedömning och rådgivning som man kan få på sjukhem, gruppboenden eller i hemmet om man har stort och långvarigt behov av omvårdnad.


V

Visdomstand

Den bakersta oxeltanden. Tand nummer åtta som bryter fram från senare tonåren och framåt. Det är möjligt att få fyra visdomständer, men hos vissa personer bryter inte alla visdomständer fram.


X

Xylitol

Björksocker. Kan inte användas av munnens bakterier för syrabildning och är därmed ett tandvänligt sötningsmedel.


Ä

Äggviteämne

Protein. Finns i kött, fisk, ägg m m.

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.