Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling


Ibland kan tandvård vara en nödvändig del av en medicinsk behandling. I dessa fall skriver den behandlande läkaren en remiss till tandvården. Då betalar du samma avgift som för sjukvård.

Den tandvård som kan bli aktuell ska ha ett direkt samband med sjukdomstillståndet. Det kan till exempel vara att åtgärda infektioner i käkområdet inför större medicinskt ingrepp.

Du väljer själv vilken tandläkare som ska utföra behandlingen. Tandläkaren gör sedan en ansökan hos Landstingets sektion för bedömning av tandvård innan behandlingen startar.

Du kan ha rätt till subventionerad tandvård

Om du har eller utreds för

 • medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet.
 • defekt i käkområdet eller ansiktet på grund av sjukdom.
 • tandskada som uppkommit i samband med epileptiskt anfall.
 •  kirurgiskt ingrepp där fullständig infektionsfrihet är ett krav.
 • förändringar i munnens slemhinna på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar.
 • misstanke om samband mellan grundsjukdom och tillstånd i munhålan. Läkaren kan exempelvis misstänka att en infektion i munhålan påverkar en annan del eller sjukdom i kroppen och behöver ta hjälp av tandläkaren för att kontrollera om det finns någon infektion eller inte.
 • strålbehandling av öron, näsa, hals eller mun.
 • svåra och långvariga smärtor i ansiktet eller käken.
 • allvarlig sömnapné, det vill säga ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen.
 • extrem tandvårdsrädsla.
 • avvikande reaktion mot dentala material.
 • fyllningsbyte som ett led i en större medicinsk behandlingsplan. Kravet är att du har haft olika sjukdomssymtom under en längre tid och att dessa har utretts och behandlats.
 • erosionsskador på tänderna på grund av Anorexia nervosa, Bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom och är medicinskt rehabiliterad.

Kostnader

Du betalar samma avgift för subventionerad tandvård som för sjukvård. Avgiften räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1 150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. Spara alla kvitton på dina patientavgifter och be personalen att föra in beloppen i ett underlag för frikort.

När du har betalat 1 150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader har du rätt till ett frikort för sjukvård. Frikortet gäller under resten av tolvmånadersperioden räknat från dagen när du betalade den första patientavgiften.

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.