Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Tandvård för äldre och funktionshindrade


I Sverige har allt fler kvar sina egna tänder långt upp i åren. Men många äldre har stora fyllningar och konstgjorda tänder. För att tänderna ska fungera bra är det är viktigt med förebyggande vård, reparationer och omgörningar. Därför behöver munhälsan undersökas regelbundet av tandvårdspersonal.

Man har rätt att få sin tandhälsa bedömd och att få nödvändig tandvård utförd om man har ett omfattande behov av daglig service och omvårdnad och bor på sjukhem, äldreboende, i gruppboende eller i det egna hemmet.

Även de som har hjälp enligt lagen om stöd och service (LSS) eller den som har ett allvarligt psykiskt funktionshinder kan ha rätt till den här tandvårdshjälpen.

Bedömning av munhålan och rådgivning i boendet kostar ingenting.

Sjukvårdstaxa gäller för den tandvårdsbehandling som krävs därutöver.

Tandvård till samma kostnad som sjukvård

Om du har ett stort behov av personlig omvårdnad större delen av dygnet kan du ha rätt till kostnadsfri bedömning av munhälsan. Du kan också få nödvändig tandvård till samma kostnad som sjukvård. Det gäller dig som bor i särskilt boende, i gruppboende eller i det egna hemmet.

Om du får hjälp enligt lagen om stöd och service (LSS) eller om du har ett allvarligt psykiskt funktionshinder kan du också få nödvändig tandvård till samma kostnad som sjukvård.

Bedömning av munhälsan

Bedömning av munhälsan utförs av tandvårdspersonal och görs hemma hos dig. Bedömningen är frivillig och består av en enklare undersökning av munhålan och tänderna. I samband med besöket ger tandvårdspersonalen råd och anvisningar om den dagliga munvården. Tandvårdspersonalen utbildar också vårdpersonalen för att du ska kunna få hjälp med munhygienen.

Om munhälsobedömningen visar att du behöver nödvändig tandvård får du möjlighet till behandling. Du väljer själv tandläkare. Nödvändig tandvård omfattar behandlingar som gör det lättare för dig att äta. Att själv kunna tugga och äta mat har stor betydelse för den fysiska och psykiska livskvaliteten.

Intyg krävs

För att få en bedömning av munhälsan och nödvändig tandvård behöver du ett intyg. Intygen utfärdas av speciella intygsutfärdare.

Viktigt med eget inflytande

Du ska få dina egna önskemål om tandvård uppfyllda i så stor utsträckning som möjligt. Om du har svårt att föra din egen talan, har vårdpersonalen tillsammans med anhörig eller god man ansvar för att du får den tandvård som behövs.

Ingår i högkostnadsskyddet för sjukvård

Nödvändig tandvård betalas enligt sjukvårdstaxa och omfattas av högkostnadsskyddet för sjukvård. Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. Spara alla kvitton på dina patientavgifter och be personalen att föra in beloppen i ett underlag för frikort.

Frikort för sjukvård

När du har betalat 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader har du rätt till ett frikort för sjukvård. Frikortet gäller under resten av tolvmånadersperioden räknat från dagen när du betalade den första patientavgiften.

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.