Tack för ditt mail!

Vi kommer läsa igenom dina synpunkter, klagomål eller förslag på förbättringar och återkoppla till dig hur vi går vidare med detta.

Stort tack för att du vill förbättra tandvården. 

Cheftandläkare
Folktandvården Gävleborg AB
Telefon: 070-246 97 21