Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Visselblåsning

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden. I visselblåsartjänsten kan du anmäla misstanke om jäv, mutor eller tjänstefel. Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation.

Är mitt ärende ett visselblåsarfall?

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera missförhållanden som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Läs mer om vilka personer som omfattas under ”Vanliga frågor” nedan. Rapporten ska gälla missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier. Även överträdelser inom en mängd lagar och bestämmelser med EU-rättslig grund såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, miljöskydd etc. omfattas.

Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall och ska inte rapporteras genom tjänsten. Lagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen 2018:585 eller information som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet. Du behöver inte ha bevis för att din rapport utan det räcker med att du har skälig anledning att anta informationen du lämnar är sann. Rapporten får inte grunda sig på rykten eller hörsägen och det är inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i rapporten. 

Hur du lämnar en rapport

Du lämnar din skriftliga rapport genom att klicka på Skapa en rapport. Vill du lämna din rapport muntligen kan du klicka på Andra sätt att visselblåsa för att se fler alternativ. I din skriftliga rapport har du möjlighet att välja om du vill ange kontaktuppgifter eller förbli helt anonym. Följ instruktionerna i formuläret. När du har lämnat in din rapport kommer ett ID och lösenord visas på skärmen. Det är viktigt att du sparar ID och lösenord för att ha möjlighet att logga in och följa din rapport. Eftersom vi inte loggar någon information om dig är detta enda chansen för oss att kommunicera.

Läs mer och gör en rapport här

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.