Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Viktigt steg för Gävleborgs tandvård

- fördjupad högskoleutbildning för tandhygienister

 

Folktandvården Gävleborg är först ut i Sverige med högskoleutbildning för att utbilda tandhygienister i att kunna behandla och omhänderta kariessjuka patienter på en mer avancerad nivå. Ett tiotal tandhygienister från hela länet får chansen. För patienter innebär det en betydligt större möjlighet att karies förhindras, upptäcks och behandlas i tid.

- Bemanningen är en utmaning både hos oss och i hela Sverige, så med fler behandlare kan vi bättre ta hand om den kariessjuka patienten. Därför är detta ett stort och viktigt steg som gynnar många och det är roligt att vi är först med detta, säger VD Ann-Christine Larsson Bolle.

Utbildning i samarbete med Göteborgs universitet

Utbildningen är bred och sker i samarbete med Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet. Tandhygienisterna får fördjupad kompetens i diagnostik, bedömning och behandling inklusive rehabilitering av den kariessjuka tanden.Stor vikt läggs också vid prognos och uppföljning av utförd behandling.I detta ingår avlägsnande av kariesskadad vävnad avseende den okomplicerade kariesskadan, bland annat genom att använda instrument som borr, vilket är ett nytt grepp att tandhygienisten utbildas för att arbeta med. 

- Karies är ingen utrotad sjukdom. Det är därför viktigt att lägga fokus på diagnostik, prevention och rätt behandling för att öka det kvalitativa kariologiska patientomhändertagandet, säger docent Ulf Örtengren vid avdelningen för cariologi i Göteborg.


Utveckling av tandhygienisternas roll

Under flera år har ett arbete pågått inom Folktandvården Gävleborg för att utveckla tandhygienistrollen. Ett huvudsyfte har varit att skapa förutsättningar för mer jämlik vård i länets båda landskap Gästrikland och Hälsingland.
Ann-Christine Larsson Bolle menar att det även är viktigt att skapa karriär- och fördjupningsområden för tandhygienister – och att det är betydelsefullt för Folktandvården Gävleborg att öka sin attraktionskraft som arbetsgivare. 
Samarbetet med Odontologiska institutionen vid Göteborgs universitet ser hon som en garanti för utbildningens kvalitet.


Satsningen genomförs i tre steg

Steg I: höjning av kompetensen hos samtliga tandhygienister genom en heldags utbildning om kariessjukdomen.

Steg II: tolv tandhygienister läste ’Fördjupad kunskap i oral hälsa med inriktning mot beteendemedicinsk prevention och behandling’, 15 högskolepoäng, och tar examen nu i mitten av juni.

Steg III: ett tiotal börjar därefter en ’Kompetenshöjande kurs i kariologi från A-Ö för Tandhygienister’, 7,5 högskolepoäng.

Satsningen ska sedan noga utvärderas av alla involverade parter.

Kontakt: Bengt Vikman, cheftandläkare, mobil 070-246 97 21.

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.