Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Tobaksförebyggande arbete i Folktandvården Gävleborg

WHO:s World No Tobacco Day, tobaksfria dagen, uppmärksammas den 31 maj varje år och syftar till att förebygga tobaks- och nikotinbruk. I år är temat ”Commit to quit”. Under pandemin har man kunnat notera en ökning av de som vill sluta röka. På Sluta-röka-linjen ser man på en ökning med 30 % som vill sluta röka.

Tobaksfri Duo för elever i årskurs 6
Sedan flera år erbjuder Folktandvården elever i årskurs 6, att via sina skolor, skriva kontakt om tobaksfrihet under högstadiet tillsammans med en vuxen. Som första organisation i Sverige har vi digitaliserat tjänsten för att göra det enkelt och värna om barnen för att förhindra tobaksdebut.

Nu tar vi arbetet ett steg till och erbjuder kontraktet direkt via vår digitala tjänst på webben, där en vuxen tillsammans med eleven i årskurs 6 kan teckna kontrakt.

Vi ser redan nu att vi får in spontana avtal den vägen, säger Birgitta Enmark, tobakssamordnare i Folktandvården Gävleborg, som också betonar värdet av att göra det enkelt, både för Folktandvården och för de som vill teckna ett kontrakt.

Tobakshjälpen för vuxna
För vuxna finns från januari ett helt nytt behandlingsprogram i Region Gävleborg. Behandlingsprogrammet heter Tobakshjälpen och ger invånarna i Gävleborg ökad tillgänglighet till tobaksavvänjning, via länets Hälsotorg och 1177. 

För våra patienter är det viktigt att det är lätt att kunna sluta använda tobak och att det för oss i tandvården finns ett bra och enkelt alternativ att erbjuda, fortsätter Birgitta Enmark. Tobakshjälpen är därför ett välkommet tillskott.

Birgitta är verksam i Tandvård mot tobak, som verkar också nationellt och internationellt. Tandvård mot tobak ingår i arbetsgruppen inom ENSP, det europeiska nätverket för tobaksförebyggande arbete.

Kontakt:
Birgitta Enmark, tandhygienist och tobakssamordnare i Folktandvården Gävleborg, mobil 072-853 64 53. 

072-8536453 

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.