Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Ökning av karies bland 6-åringar

Borsta tänderna är viktigt

Enligt nya siffror från Socialstyrelsen har mer än var fjärde 6-åring i Sverige karies. Mellan 2018 och 2019 ökade andelen från 27 till 28 procent. Glädjande är att Gävleborg ligger väl till i ett riksperspektiv.

Folktandvården Gävleborg följer trenden med ökningen av karies bland 6-åringar med oro. Det viktiga arbete vi lägger ned i att fånga upp de barn som löper störst risk att utveckla karies, bl.a. genom samverkan med barnhälsovården och de insatser vi gör både på klinik och i samarbetet med skolorna.

- Vi kan inte vara nöjda när karies fortsatt har ett starkt fäste, säger Bengt Vikman, cheftandläkare. Man vet att många barn far illa av hål i tänderna.

I Gävleborg ligger vi bra till när det gäller karies på små barn, en stabil trend. Det är glädjande eftersom Gävleborg generellt sett ligger lägre när det gäller livsstilsrelaterad hälsa. 2018 saknade 95 % av 3-åringarna manifesta kariesskador i Gävleborg och i riket. 2019 var motsvarande siffror 96 % i Gävleborg och 95 % i riket.*

- Vi möter familjerna redan på BVC och ger basprofylax, kunskap om att man vid borstning med fluoridtandkräm 2 ggr/dag, regelbundna måltider och att man får vatten när man är törstig skapar en livsstil som innebär att man kan hejda sjukdomen, vilket är lättare än att bota en manifesterad sjukdom. Det kan vara en tänkbar förklaring till att 6-åringarna är så friska i Gävleborg, säger Anette West chef för Folkhälsofunktionen.

Betydande förebyggande arbete

Att Gävleborg ligger väl till i ett riksperspektiv måste också ställas mot att regionen har få tandläkare i relation till befolkningsantalet.

- Vårt förebyggande arbete med duktiga tandhygienister och tandsköterskor och samverkan med vårdnadshavare och andra hälsoaktörer är förstås avgörande för att vi står oss väl nationellt, fortsätter Anette West. Det är något vi gävleborgare ska vara glada över, men vi får inte tappa mark utan arbetet måste fortgå.

Viktigaste arbetet sker hemma

En viktig del av arbetet för en god munhälsa sker hemma, varje dag. Att tidigt få kunskap om tandborstning och vikten av att inte småäta mellan måltiderna är av största vikt för att munnen ska hålla sig frisk och att hålla tandtrollen som hela tiden ligger på lur att slå till på avstånd.

Rocka Munnen

En app, Rocka Munnen, framtagen av folktandvården nationellt, kan vara ett bra hjälpmedel i jakten på tandtrollen. Med musik och ett rafflande spel kan tandborstningen bli både lättare och roligare och underlätta för vårdnadshavarna. Appen laddas ner där appar finns.

Kontakt

Anette West, chef för Folkhälsofunktionen, 070-628 34 36.
Bengt Vikman, cheftandläkare, 070-246 97 21.

*Källa: Socialstyrelsen.se

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.