Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Tobaksarbete

För patienter som vill sluta

Behandlingsprogrammet Tobakshjälpen ger invånarna i Gävleborg ökad tillgänglighet till tobaksavvänjning där tobaksavvänjare jobbar evidensbaserat och standardiserat. Läs mera om Tobakshjälpen.


Så här arbetar vi på Folktandvården 

  • Vi har regelbundet information på BVC och MVC där tar vi upp tobaksbruk med föräldrarna.
  • Vi besöker förskola, låg- mellan- och högstadium där vi informerar om munhälsa till eleverna och tar upp tobakens skadeverkningar.
  • Vi implementerar Tobaksfri Duo på länets skolor tillsammans med kommuner och samhällsmedicin.
  • Vi finns med som samarbetspartner tillsammans med kommunen, samhällsmedicin och primärvården när det gäller andra projekt riktat till barn och ungdomar.
  • Vi har ett nätverk inom Folktandvården med en representant från varje klinik som ska stötta klinikens tobaksarbete.
  • Vi har utbildningar till vår egen personal i tobaksförebyggande arbete.
  • Vi finns med på konferenser, mässor och utbildningar på nationell nivå.

Motiverande samtal
Vi ställer frågan om tobaksbruk till samtliga patienter och fr.o.m. 12 års ålder. Att bara ställa frågan är i sig effektiv tobaksavvänjning. Om patienten använder tobak genomförs det korta motiverande samtalet. Detta gör att ca 2 procent blir tobaksfria varje år. 

Målsättningen är att alla medarbetare ska ha utbildning i Motiverande samtal för att på så sätt kunna kommunicera angående patientens tobaksbruk. 

Filmer

Länkar

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.

Kontakt

Birgitta Enmark
tobakssamordnare
072-523 74 50