Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.

Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och fotografier. För de uppgifter som hämtas in av Region Gävleborgs olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse, för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger Region Gävleborg eller att ett avtalsförhållande föreligger. Alla nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Respektive styrelse, nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig.

Region Gävleborg behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, kunder, leverantörer, avtalspartners, näringsidkare och myndigheter.

Läs mera >> Behandling av personuppgifter - Region Gävleborg (regiongavleborg.se).

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.

Kontakt

Frågor kring personuppgifter
Anmälan om registerutdrag (regiongavleborg.se)

E-post
Dataskyddsombudet inom regionen. Rubricera e-postmeddelandet med "Registerutdrag".

Post till:
Region Gävleborg
Registerutdrag
Att: Dataskyddsombudet
801 88 Gävle