Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Våra priser

Prislista 15 januari 2020 (pdf)

Prisexempel

Läs mera om högkostnadsskyddet och ATB (allmänt tandvårdsbidrag) nedan.

Typ av behandling Kostnad
Åtg. 111 Undersökning hos tandhygienist    693 kr
Åtg. 205 Kortare fluorbehandling 184 kr
Åtg. 501 Rotfyllning framtand en kanal   3 617 kr
Åtg. 702 Lagning framtand två ytor 1 024 kr
Summa 5 518 kr

Från totalkostnaden räknas bort 1 128 kr i högkostnadsskydd vilket medför att
kostnaden för dig som patient blir 4 391 kr. Om du inte utnyttjat ditt ATB kan kostnaden bli ännu lägre.


Typ av behandling Kostnad
Åtg. 101 Undersökning hos tandläkare 908 kr
Åtg. 121 Röntgenundersökning, en bild eller
flera bilder av tandposition
63 kr
Åtg. 401 Tanduttagning 1 087 kr

Åtg. 402 Tanduttagning, när separation
eller friläggning krävs, en tand

1 801 kr
Åtg. 504 Rotfyllning tuggtand fyra kanaler 5 964 kr
Åtg. 801 krona x två, standardmaterial 9 524 kr
Summa   19 347 kr

Från totalkostnaden räknas bort  8 911 kr i högkostnadsskydd vilket medför att
kostnaden för dig som patient blir 10 436 kr. Om du inte utnyttjat ditt ATB kan kostnaden bli ännu lägre.

Högkostnadsskydd och referenspris

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.

Ersättningen från Försäkringskassan beräknas inte utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas i stället utifrån referenspriset. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. Läs mer om referenspriset på Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets webbplats. Länk finns till höger.

Tandvårdsbidrag

Ditt tandvårdsbidrag (Allmänt tandvårdsbidrag ATB) finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Pengarna betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten som behandlat dig. Du behöver alltså inte ansöka om bidraget med någon blankett, utan säger till hos tandläkaren att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen. Du måste använda hela bidraget vid ett tillfälle.

Hur stort är tandvårdsbidraget?

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Hur mycket du får i tandvårdsbidrag beror på din ålder

• Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
• Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
• Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Vad kan bidraget användas till?

Även om tandvårdsbidraget i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling får du också använda det för andra åtgärder. Men det finns viss tandvård som du inte kan få bidrag för. Det gäller kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning. Du kan använda tandvårdsbidraget som en delbetalning för ett avtal om Frisktandvård. 

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.

Priser

Länkar

Länk till TLV - Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket