Tandvård vid sjukdomsbehandling

Lägre avgift för tandvård som behövs för medicinsk behandling.

När tandvård behövs för behandling av sjukdom

Ibland kan tandvård vara en nödvändig del av en medicinsk behandling. I dessa fall skriver den behandlande läkaren en remiss till tandvården. Då betalar du samma avgift som för sjukvård.

Den tandvård som kan bli aktuell ska ha ett direkt samband med sjukdomstillståndet. Det kan till exempel vara att åtgärda infektioner i käkområdet inför ett större medicinskt ingrepp.

Du väljer själv vilken tandläkare som ska utföra behandlingen. Tandläkaren gör sedan en ansökan hos Region Gävleborg innan behandlingen startar.

Vem har rätt till subventionerad tandvård?

Du kan ha rätt till subventionerad tandvård om du har eller har utreds för:

 • medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet,
 • defekt i käkområdet eller ansiktet på grund av sjukdom,
 • tandskada som uppkommit i samband med epileptiskt anfall,
 • kirurgiskt ingrepp där fullständig infektionsfrihet är ett krav,
 • förändringar i munnens slemhinna på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar,
 • misstanke om samband mellan grundsjukdom och tillstånd i munhålan,
 • strålbehandling av öron, näsa, hals eller mun,
 • svåra och långvariga smärtor i ansiktet eller käken,
 • allvarlig sömnapné, det vill säga ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen,
 • extrem tandvårdsrädsla,
 • avvikande reaktion mot dentala material,
 • fyllningsbyte som ett led i en större medicinsk behandlingsplan när du har haft olika sjukdomssymtom under en längre tid och att dessa har utretts och behandlats,
 • erosionsskador på tänderna på grund av Anorexia nervosa, Bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom och är medicinskt rehabiliterad.

Högkostnadsskydd

Om du har rätt till subeventionerad tandvård så betalar du samma avgift som för sjukvård. Avgiften räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1 400 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader.

Frikort

När du har betalat 1 400 kronor i patientavgift inom en period på tolv månader har du rätt till ett frikort för sjukvård. Frikortet gäller under resten av tolvmånadersperioden räknat från dagen när du betalade den första patientavgiften.

Bild på en kortläsare

Behandlas du för en sjukdom?

Då kan du ha rätt till subventionerad tandvård.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats.

Bild på en kortläsare

Tappa inte kontakten

När du blir äldre möter dina tänder nya utmaningar. Kroppen förändras och du kanske börjar använda mediciner som påverkar munhälsan. Därför är det viktigt att du fortsätter besöka oss regelbundet..

Tandvård för äldre